topPOEN
Uwaga! zmiana terminu szkolenia Drukuj Email
piątek, 20 lutego 2015 08:23

Informujemy, że szkolenie dla nauczycieli matematyki planowane na 20 lutego na godz.14.30 zostaje odwołane.

Nowy termin szkolenia zostanie podany wkrótce

 
Logorytmika jako element wychowania słuchowo – werbalnego w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Drukuj Email
środa, 18 lutego 2015 14:35
Serdecznie zapraszamy na warsztaty LOGORYTMIKA JAKO ELEMENT WYCHOWANIA SŁUCHOWO – WERBALNEGO W PRACY Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM
które odbędą się 25.02.2015 r. godz. 15:00 ( 5h) oraz 04.03.2015 r. godz. 15:00 (5h)  w Sali wykładowej POEN w Jaśle

Serdecznie zapraszamy na warsztaty

LOGORYTMIKA JAKO ELEMENT WYCHOWANIA SŁUCHOWO – WERBALNEGO W PRACY Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

które odbędą się 25.02.2015r. godz. 15:00 (5h) oraz 04.03.2015 r. godz. 15:00 (5h)  w Sali wykładowej POEN w Jaśle

 
Szkolenie kancelaryjno-archiwalne dla placówek oświatowych Drukuj Email
środa, 18 lutego 2015 14:16
POWIATOWY OŚRODEK EDUKACJI NAUCZYCIELI W JAŚLE
zaprasza  na
Szkolenie kancelaryjno-archiwalne dla placówek oświatowych
Zawartość merytoryczna
1. Wprowadzenie:
a. Podstawy prawne
b. Podstawowe pojęcia
c. Państwowa sieć archiwalna w Polsce
2. Organizacja pracy kancelaryjnej:
a. Systemy kancelaryjne
b. Instrukcja kancelaryjna
c. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
d. Postępowanie z dokumentacją w kancelarii – wpływ, rejestracja, załatwianie sprawy, wysyłka, przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych.
3. Archiwizacja dokumentacji aktowej:
a. Podstawy prawne
b. Podstawowe pojęcia
c. Porządkowanie dokumentacji aktowej
d. Opisywanie teczek aktowych
e. Sporządzanie spisów zdawczo – odbiorczych
f. Przygotowanie dokumentacji do przekazania do archiwum państwowego.
4. Archiwizacja dokumentacji nieaktowej na przykładzie dokumentacji technicznej i fotograficznej:
a. Podstawowe pojęcia
b. Porządkowanie dokumentacji nieaktowej.
5. Dokument elektroniczny:
a. Podstawy prawne
b. Podstawowe pojęcia
c. Postępowanie z dokumentacją w postaci elektronicznej – rejestracja wpływu do kancelarii, przechowywanie, archiwizowanie.
6. Składnica akt:
a. Podstawowe pojęcia
b. Instrukcja archiwalna
c. Zadania składnicy akt
d. Lokal i wyposażenie
e. Przejmowanie dokumentacji do składnicy akt
f. Ewidencja i udostępnianie dokumentacji
g. Kontrola składnicy
h. Skontrum
7. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej:
a. Wydzielanie dokumentacji na brakowanie
b. Sporządzanie spisu
c. Komisja Oceny Dokumentacji Niearchiwalnej
d. Zgoda na brakowanie
e. Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej.
8. Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności podmiotu lub jego reorganizacji.
Ćwiczenia praktyczne: rejestracja pism przychodzących, porządkowanie dokumentacji aktowej i jej kwalifikacja, opis teczki aktowej, sporządzanie spisu zdawczo – odbiorczego dokumentacji, wykazu spisów, wydzielanie dokumentacji niearchiwalnej na brakowanie, sporządzanie spisu dokumentacji przeznaczonej na brakowanie.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami postępowania z dokumentacją oraz przekazanie wiadomości na temat sposobu postępowania z dokumentacją w sekretariacie (kancelarii) i na poszczególnych stanowiskach pracy, od momentu wpływu pisma do czasu przekazania teczek aktowych do składnicy akt oraz udostępnianie i brakowanie tej dokumentacji.
Szkolenie będzie przeprowadzone w oparciu o wzorcowe projekty przepisów kancelaryjno-archiwalnych dla placówek oświatowych, udostępniane przez archiwum państwowe.
Adresaci Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w administracji placówek oświatowych, odpowiedzialnych za archiwizację dokumentacji, dyrektorów placówek oświatowych.
Koszt szkolenia:  250,00 zł.
Miejsce szkolenia: sala wykładowa POEN w Jaśle
Czas trwania szkolenia: 9:00 -16:00 (w tym krótkie przerwy)
Termin: 20 marzec 2015 r. Obowiązuje wolny zapis ( wypełnienie indywidualnej karty zgłoszenia ).
NA ZAKOŃCZENIE KURSU UCZESTNICY OTRZYMAJĄ ZAŚWIADCZENIE
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Powiatowym Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Jaśle
Telefon 13 446 24 26 , e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

POWIATOWY OŚRODEK EDUKACJI NAUCZYCIELI W JAŚLE
zaprasza  na 
Szkolenie kancelaryjno-archiwalne dla placówek oświatowych 

Zawartość merytoryczna

 

Więcej…
 
Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej - zmiany prawne obowiązujące od 1 stycznia 2015r. Drukuj Email
środa, 18 lutego 2015 13:41
POWIATOWY OŚRODEK EDUKACJI NAUCZYCIELI
W JAŚLE
zaprasza  na warsztaty z zakresu
Ochrona danych osobowych  w placówce oświatowej
- zmiany prawne obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.
Zawartość merytoryczna
 Zagadnienia wprowadzające - podstawy prawne przetwarzania danych osobowych – analiza ustawy i rozporządzeń wykonawczych, wyjaśnienie definicji i pojęć, przedstawienie wzorców organizacji pracy w zakresie ochrony danych osobowych.
 Zasady przetwarzania danych - sytuacje, w których przetwarzanie danych jest dopuszczalne lub zabronione, obowiązki informacyjne przy przetwarzaniu danych, przetwarzanie danych wrażliwych, udostępnianie danych osobowych, powierzenie przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi, prawa osób, których dane są przetwarzane.
 Zabezpieczenie danych - zasady dokumentowania, inwentaryzacja zasobów: miejsc przetwarzania danych, zbiorów, programów komputerowych, upoważnień dla osób przetwarzających dane, wykonanie w oparciu o inwentaryzację obowiązkowej dokumentacji.
 Obowiązki dyrektora szkoły  - lista zadań, obowiązek rejestracji zbiorów - analiza listy zbiorów, które podlegają rejestracji oraz zbiorów zwolnionych, kontrole GIODO.
 Sankcje karne za nie przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.
Adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w administracji placówek oświatowych, dyrektorów placówek oświatowych.
Koszt szkolenia:
Miejsce szkolenia: sala wykładowa POEN w Jaśle
Czas trwania szkolenia: 4 godziny
Termin: 23 marzec 2015 r. godz. 11:00
Obowiązuje wolny zapis ( wypełnienie indywidualnej karty zgłoszenia ).
NA ZAKOŃCZENIE KURSU UCZESTNICY OTRZYMAJĄ ZAŚWIADCZENIE
POWIATOWY OŚRODEK EDUKACJI NAUCZYCIELI W JAŚLE
zaprasza  na warsztaty z zakresu
Ochrona danych osobowych  w placówce oświatowej
- zmiany prawne obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

Zawartość merytoryczna:

Więcej…
 
XIII Powiatowy Konkurs Teatralny Gimnazjów I Szkół Ponadgimnazjalnych Drukuj Email
czwartek, 29 stycznia 2015 16:57

 

TEMAT:
,,Baśnie, legendy, fantastyka…”
CELE KONKURSU:
a. Zainteresowanie młodzieży działaniami teatralnymi.
b. Rozwijanie zdolności artystycznych młodzieży.
c. Prezentacja warsztatowych umiejętności teatralnych.
d. Rozwijanie teatralnych pasji, umiejętności  adaptacyjnych.
e. Promowanie twórczej rywalizacji wśród młodzieży.
f. Wyzwalanie kreatywności.

TEMAT: ,,Baśnie, legendy, fantastyka…” 


CELE KONKURSU:
a. Zainteresowanie młodzieży działaniami teatralnymi.

b. Rozwijanie zdolności artystycznych młodzieży.

c. Prezentacja warsztatowych umiejętności teatralnych. 

d. Rozwijanie teatralnych pasji, umiejętności  adaptacyjnych.

e. Promowanie twórczej rywalizacji wśród młodzieży.

f. Wyzwalanie kreatywności.

 

Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12345NastępnaOstatnie »

Strona 1 z 5

bottom
top
ul. Sokoła 6, 38-200 Jasło       tel. 13 446 24 26       e-mail: poen@poczta.onet.pl

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Templates, ecommerce web hosting. Valid XHTML and CSS.